top of page
bibliotekswedenborg_006.jpg

Välkommen till
Bibliotek Swedenborg

Bibliotek Swedenborg är ett forskningsbibliotek där vi samlar och organiserar böcker, tidskrifter och dokument, i första hand med anknytning till Emanuel Swedenborg och Nya Kyrkan/Swedenborgianismen.

Sök i vårt register

Om biblioteket

Bibliotek Swedenborg är ett forskningsbibliotek, filial till universitetsbiblioteket i Bryn Athyn College i Philadelphia, USA. Vi samlar och organiserar böcker, brev och andra dokument med anknytning till Emanuel Swedenborg och Nya Kyrkan/Swedenborgianismen.

I våra samlingar finns dessutom böcker kring teologi från 1600 talet och framåt, framför allt sådant som påverkat eller påverkats av Swedenborgs tänkande. Vår strävan är att systematisera våra samlingar och arkiv att så de blir tillgängliga för forskare och en allmänhet intresserad av ämnet. Vi vill vara ett fönster och en mötesplats för dem som har ett djupt likaväl som ett ytligt intresse för Emanuel Swedenborg hans författarskap, hans betydelse under sin livstid och i nutiden.

Historik

Sedan 1800-talets första år har Sveriges Swedenborgska organisationer haft en boksamling. Efter att Swedenborgs Minneskyrka hade invigts 1927, flyttades en del av boksamlingen hit till Tegnérlunden 7.
Förutom vårt eget register över våra samlingar samarbetar vi med universitetsbiblioteket Swedenborg Library vid Bryn Athyn College i USA. Därmed har vi också tillgång till deras datoriserade biblioteksregister, som kan nås via oss.
Större delen av våra samlingar är på svenska, engelska och latin, men många andra språk finns också representerade

Innehåll i biblioteket

Allt är samlat med utgångspunkten till att det finns en anknytning till Emanuel Swedenborg eller anses ha påverkat honom eller Jesper Swedberg. Vi har förutom böcker en stor samling  dokument, brev etc med anknytning till swedenborgianismen i största allmänhet.

 

Exempel på vad som finns i biblioteket:

  • Biblar, psalmböcker och liturgier

  • Swedenborgs egna verk i förstaupplagor och senare utgåvor, på svenska och andra språk

  • Brev

  • Predikosamling

  • Biografier över Swedenborg

  • Nykyrkohistoria

  • Annan teologisk litteratur

  • Teologiska och andra uppslagsverk

  • Tidskrifter

  • Skönlitteratur

Huvudman

Bibliotek Swedenborg ska vara till gagn för sin ägare Nya Kyrkans Församling i Stockholm, Swedenborgs Minneskyrka. Biblioteksansvarig är Eva Björkström.

Donationer

Biblioteket tar tacksamt emot ekonomiska donationer till driften men även till utvecklingen av bibliotekets samlingar. Vi välkomnar också donationer av böcker, tidskrifter och dokument med mer eller mindre tydlig anknytning till Emanuel Swedenborg och Nya Kyrkan och dess historia i framförallt Europa.

bibliotekswedenborg_004.jpg

Bibliotek kopplade till Swedenborg

Vi vill också tipsa om andra bibliotek som finns runt om i världen med inriktning på och kopplingar till Swedenborg. Här kommer några länkar till deras sidor.

Läs mer om Swedenborg och Swedenborgskyrkan

Här har vi samlat ett antal länkar för dig som vill läsa mer om Swedenborg eller om Swedenborgskyrkan

bottom of page